در دهه 1960 عمده فشار رقابتی مربوط به هزینه بود. به تبع آن استراتژی ساخت و تولید، متمرکز بر محصول و حجم بالای تولید، برای حداقل کردن هزینه‌ها با در نظر داشتن فرض شرایط اقتصادی پایدار بود. در اوایل این دهه تمرکز نرم‌افزاری بیشتر بر روی سیستم‌های کنترل موجودی بود. در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم‌افزارهای مرتبط بهره گیری می‌گردید. معرفی سیستم کامپیوتری نقطه سفارش مجدد ROPکه شامل اندازه‌ اقتصادی سفارش و نقطه اقتصادی سفارش بود، نیازهای اساسی تولید برنامه‌ریزی و کنترل MPC این سازمان‌ها را برآورده می‌نمود.

MRPکه شکل پیشرفته BOPMS بود، با در دست داشتن اطلاعات لازم در مورد اندازه تقاضا برای محصولات و همچنین ساختار محصولات مورد نیاز می‌توان به راحتی مقدار مورد تقاضا برای هر محصول و اجزای آن را محاسبه نمود و این کار باعث کاهش خطای موجود در زمان پیش‌بینی می‌نمود. در این روش معضلات موجود در نرم‌افزارهای پردازشگر صورت مواد نیز حل شده بود. به بیانی دیگر این سیستم، اندازه موجودی گردش و زمان تهیه مواد را نیز در نظر می‌گرفت و بر این اساس برنامه‌ریزی شده‌ای برای خرید و تولید مواد ارائه می‌داد. سیستم‌های MRP اولیه که با MRP I شناخته می‌شدند اطلاعات بازاریابی موجود در برنامه کلان تولید MPSرا با اطلاعات مربوط به سطوح جاری موجودیها و سفارشات تولید، ‌خرید، اطلاعات تکنولوژیک در مورد ساختار محصول و فرایندهای تولید آن محصول ترکیب می کند. نتایج به دست آمده به این شکل خواهد بود که از هر قطعه، مواد اولیه، محصول و… چه اندازه خریداری، تولید و یا مونتاژ می گردد و چه موقع سفارش خرید یا تولید صادر می گردد؟

برنامه کلان تولیدMPS، اطلاعات مربوط به سفارشات مشتریان شرکت و پیش‌بینی‌های تقاضای انجام شده را در هر دوره ترکیب می کند این اطلاعات با حجم موجودیهای جاری مقایسه می گردد و زمان دریافت اقلام مورد نیاز نیز با در نظر داشتن زمان تاخیر دریافت اقلام از عرضه‌کنندگان یا در سطح کارخانه (از سایر دپارتمانها) مقصود می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهمترین مشکل این نرم‌افزار و نرم‌افزارهای مشابه، در این دوره اجرای آن بر روی مین فریم‌های گران قیمت مستقر در مراکز دانشگاهی و یا نظامی و… بود و همین امر فاصله زمانی بین دو برنامه‌ریزی را افزایش می‌داد. نکته جالب در محاسبات مربوط به اندازه بهینه سفارش با بهره گیری از هزینه‌های سفارش‌دهی و نگهداری و نیز نرخ تقاضا این بود که کامپیوترهای اولیه و نیز ابتدایی نسل دوم قادر به گرفتن ریشه نبودند، پس قسمت نهایی محاسبات مقدار بهینه سفارش با دست انجام می‌گردید. به واسطه معضلات مربوط به ابزارهای ذخیره‌سازی و حافظه‌های کامپیوتری بود که MRP چندان امکان‌پذیری فنی نداشت و در اصل در دسترس قرار گرفتن حافظه‌های با دسترسی تصادفی  بود که بازی را به نفع MRP برگرداند و امکان‌پذیری آن را تضمین نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد