یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، کارت های بانکی می باشند که به مقصود پرداخت وجه، به جای پول نقد بهره گیری می گردد. هر چند کارت ها

انواع مختلفی دارند اما همگان در ایران  به عنوان کارت های اعتباری معروف هستند به همین علت عنوان

کارتهای اعتباری یا کارت های بانکی در این نوشتار به کار برده شده می باشد .( Blanchflower D. G, 1998, p. 8 )

تعریف کارت های اعتباری (بانکی)

کارت ها وسیله ای جهت پرداخت و مبادله می باشند. سالیان متمادی می باشد که پول، سکه و پس از آن اسکناس به خاطر سه ویژگی راحتی، سادگی و سرعت بهره گیری از آن، به عنوان بهترین وسیله جهت پرداخت

مطرح می باشد. با سپری شدن دوران صنعتی، رشد دانش فنی و پیشرفت های شگرف جوامع، افزایش حجم مبادلات و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی، به وسیله ای آسان تر جهت انجام معاملات مهم و حساس نیاز بود و مشتریان روش های جدیدی را جهت پرداخت معاملات خویش طالب بودند. تغییرات شیوه های رفتاری و زندگی مردم، نیاز و تقاضای عمومی برای بهره گیری از امکانات و تسهیلات بیش تر در خصوص پرداخت ها، بانک ها موسسات مالی را به فکر راه چاره واداشت. در نتیجه کوشش های همه جانبه برای رفع نیاز مشتریان، وسیله جدیدی جهت پرداخت با عنوان کارت های بانکی یا اعتباری به وجود آمد.

مانند عواملی که در صدور کارت های اعتباری موثر بوده، می توان به عواملی نظیر افزایش نرخ تورم، رقابت های فشرده بین بانک ها، امکان دستبرد به منابع پولی، مسائل امنیتی مربوطه و پیشرفت های چشم گیر در فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح نمود ( Blanchflower D. G, 1998, p. 9).

کارت اعتباری (بانکی) عبارت می باشد از کارتی پلاستیکی یا کاغذی که توسط صادر کننده (بانک، موسسات مالی و …) صادر می گردد و در اختیار مشتریان قرار می گیرد، مشتریان می توانند با عرضه این کارت ها در جایگاه های مشخص از خدمات آن ها بهره مند شوند و به بیانی دیگر کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

به گونه کلی می توان کارت های اعتباری (بانکی) را اینگونه تعریف نمود: کارت وسیله ای الکترونیکی می باشد که بر اساس اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی برای متقاضی صادر می گردد و دارنده کارت می تواند با بهره گیری از کارت مزبور از طریق ماشین های خود پرداز[1] و یا پایانه های فروش[2] وجوه و یا اعتبار واریز شده به حساب خود را دریافت یا به حساب دیگری منتقل نماید .(Duca J.V, 1995,  p. 83)

کارت های اعتباری (بانکی) انواع مختلفی دارند که در ادامه، آغاز تصریح ای مختصر به تاریخچه به وجود آمدن کارت های اعتباری داشته و سپس انواع آنها از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار می گیرند.

[1] ATM

[2] POS

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد