از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار عبارتند از : اندازه سازمان، استراتژی(هدف ها و استراتژی)،فناوری

سازمانی، محیط، قدرت کنترل.یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا بایستی بتواند بین ابعاد ساختاری

(رسمیت، تمرکز،پیچیدگی)و ابعاد محتوایی(اندازه، فناوری،استراتژی،محیط)سازمان تعادل مستقر کند.

توجّه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی می باشد و در مواردی بقای سازمان را رقم

می زند .از اینرو ، ساختار بایستی با در نظر داشتن این عوامل طراحی گردد تا زمینه تحقق اهداف و راهبرد های سازمان را فراهم کند.(حجازی،1388،ص71)

2-24 تأثیر مهندسی مجدّد بر ساختار سازمانی

مهندسی مجدّد ،تغییری شگرف می باشد و هنگامی رخ می دهد که شرکت ها طراحی دوباره و ریشه ای کار را برای بهبود چشمگیر عملکرد انجام می دهند.مایکل همر و جیمز چمپی در کتابشان اظهار می‌دارند که کلی ترین احساس مهندسی مجدّد، شروع دوباره می باشد.مهندسی مجدّد یعنی اگر ما امروز با تمام دانش فنی و امکانات تکنولوژی، شانس تاسیس مجدّد سازمان خود را داشتیم، آنرا چگونه ایجاد می کردیم؟
مهندسی مجدّد یعنی دگرگونی و بازسازی به کمک تکنولوژی اطلاعات .مهندسی مجدّد سازمان ها به مجموعه کارهایی گفته می گردد که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خـود انـجـام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختاری افقی، میان فعالیتی Cross-functional، مبتنی بر گروه Team-base و مسطح Flat Structure تبدیل گردد که در آن، همه فرآیندها برای جلب رضایت مشتریان انجام می شود(شیخی،1389:ص19)اکثر سازمان های امروزی ساختار « دودکشی» دارند. دوایر نسبتا بزرگ با سلسله مراتبی که به گونه مجزا از یکدیگر فعّالیت می کنند و تداخل فعّالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم اکثرا در سطوح تحتانی می باشد. برنامه مهندسی مجدّد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار « دودکشی» به شبکه(Grid) می گردد که در آن ،تیم های کاری مرز فعّالیت ها را قطع می کنند و اگرچه فعّالیت ها هنوز وجود دارند ، اما بسیار محدود و باریک شده اند. تحول بعدی سازمان ها، حرکت به سمت « حباب های تیمی» می باشد که در آن افراد با گردآوردن تخصص ها و قابلیت های خود در یک محل، روی فرآیندهای خاص،پروژه های دگرگونی، و یا پروژه های دگرگونی فنی متمرکز شده اند. سازمان های حبابی بسیار سیال هستند ؛ تیم هایی که شکل می گیرند و از هم می پاشند و افرادی که جای خود را به یک فرهنگ غیر رسمی و باز و ارتباطات بسیار عالی که به وسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی میشود، داده می باشد.فرهنگ و سبک رهبری در چنین سازمان هایی با روش های سنتی که در سازمان های «دودکشی» دیده می گردد  بسیار تفاوت دارد، از همین رو مهندسی مجدّد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح سازمان همراه می باشد. در مهندسی مجدّد، یک سازمان برای در هم شکستن موانعی که به صورت واحدهای وظیفه ای به وجود آمده اند از فناوری اطلاعات بهره گیری می کند و بر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه