1) تعیین خدمات اصلی[1]:

یکی از استراتژی های کلیدی و حیاتی بازاریابی ارتباط‌مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه ای می باشد که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد ارتباط نمود. یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آنها را جذب می کند، کیفیت عالی آن؛ ارتباط ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می نماید و در طی زمان زمینه ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می سازد.

2) برقراری ارتباط باب طبع مشتری[2]:

ماهیت خدمت به گونه ای می باشد که فرصتی را برای بسیاری از شرکت های خدماتی فراهم می آورد که بتوانند ارتباط ای شخصی و سازگار با تک تک مشتریان خود مستقر کنند. شرکت های خدماتی می توانند با آگاهی از ویژگی ها، خصوصیات وانتظارات هر مشتری و جمع آوری این اطلاعات و به کارگیری آنها در رویارویی با مشتری، خدمات خود را منطبق و سازگار با جایگاه های مورد نظر مشتریان عرضه نمایند. ایجاد روابط با طبع هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان، خصوصا˝ در بخش فروش، با قابلیت های مبادله الکترونیکی داده همراه گردد بسیار چشمگیر می باشد.

3) ارائه خدمات جنبی:

ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از استراتژی های بازاریابی ارتباط‌مند می باشد. خدمات جنبی شامل عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی می باشد، به گونه ای که آن را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد. مسئله مهم این می باشد که خدمات جنبی بایستی از دید مشتری ارزشمند باشند. یکی از انواع خدمات جنبی که توسط شرکتهای موفق به گونه گسترده به کار گرفته شده و می گردد، ایجاد باشگاهی برای مشتریان ارزنده و وفادار می باشد. شرکت مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط خود او تأمین مالی می گردد، دعوت کرده و خدمات ویژه ای به آنها عرضه می کند. این روش باعث افزایش پرستیژ مشتریان می گردد و بستری را فراهم می سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد فروش، کاتالوگها و غیره، ارتباط خود را با مشتری کلیدی حفظ کند.

4) قیمت گذاری ارتباط‌مند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قیمت گذاری ارتباط‌مند ریشه در یکی از ایده های قدیمی بازاریابی دارد که اذعان می نماید: «قیمت های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرید». قیمت گذاری ارتباط‌مند بدین معنا می باشد که قیمت خدمت بایستی به گونه ای تعیین گردد که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و تشویق نماید اگرچه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست، بعضی از شرکت های خدماتی آنرا به شیوه های نوآورانه به کارمی گیرند. به عنوان مثال، اینک شرکت های بیمه فعال در ایران علیرغم نرخ های ثابت بیمه ای که توسط شورای عالی بیمه تعیین شده می باشد با دادن تخفیفات قانونی (مانند تخفیفات گروهی) به بیمه گذاران، مشتریان ارزنده و کلیدی خود را حفظ می کنند.

[1]  Core Service

[2]  Customizing the relationship

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد