• فناوری اطلاعات شاخه ای از تکنولوژی و فناوری می باشد که اختصاص دارد به الف) مطالعه و بکارگیری داده و پردازش آن شامل:دریافت و جمع آوری خودکار داده، تغییرات(تغییر شکل)داده، مدیریت داده،جابجایی و حرکت داده، کنترل داده، نمایش داده، تعویض داده، تبادل داده، انتقال و دریافت داده و ب)توسعه و گسترش و بهره گیری ازرویه های سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان افزاری و مرتبط با این پردازش(باغبان و دیگران ،1391،ص 18).
 • فناوری اطلاعات مربوط به کاربرد سیستم های اطلاعاتی ،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری و کامپیوتر می باشد و اگر آن را مثلثی در نظر بگیریم، سه رأس آن راسیستم های اطلاعاتی،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری تشکیل می دهند(اسماعیلی و دیگران ،1392:ص42).
 • فناوری اطلاعات را می توان مجموعه فنون و ابزاری دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعّالیت های سازمان بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته می شوند.از دیدگاه فنّی می توان یک سیستم اطلاعات را به پاره ای از اجزای به هم پیوسته تعریف نمود که به گردآوری ،پردازش و نگهداری و پخش اطلاعات به مقصود یاری رساندن به تصمیم گیری ها و کنترل در سازمان می پردازد.
 • (  Attaran,2012,p5 )

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   

  • در یک رویکرد ابزاری به هر آن چیز که که موجب جمع آوری،گردش،پردازش و تبادل اطلاعات و پیام ها بدون محدودیت مکانی و زمانی می گردد ، فناوری اطلاعات گفته می گردد. با یک رویکرد راهبردی،فناوری اطلاعات یک استراتژی،اندیشه،فکر و ابزار در حوزه بشر همراه با نوآوری می باشد.

  p26). 2013،(Afzali

   

  2-28 علت های به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان

  انگیزه ها و علت های به کارگیری فناوری اطلاعات برای سازمان ها،شرکت ها و کشورها می تواند متفاوت باشد و به همین ترتیب عوامل مختلفی نیز ممکن می باشد بر فرآیند به کارگیری و نفوذ فناوری اطلاعات در سازمان ها و کشورها تأثیر گذار باشد.با توجّه به مجموعه شرایط،امروزه بهره گیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده و  همه سازمان ها بایستی برای توسعه و به کارگیری آن در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای خود به گونه مؤثر از آن بهره گیری کنند.امروزه سازمان ها بیشتر به مقصود ارتقای بهره وری و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد مزیت رقابتی از فناوری اطلاعات بهره گیری می کنند.(ایران نژاد،1392:ص25) نمونه ای از این فناوریها عبارتند از: پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس، فناوری هایی از قبیل طراحی به

  4

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد