کارت های بدهکار مانند کارت هایی می باشد که بهره گیری زیادی دارند، این کارت تقریباً به لحاظ عملیاتی شبیه کارت های اعتباری می باشد و از نظر ماهیت تقریباً معادل چک اقدام می کند. اندازه اعتبار کارت بدهکار بر اساس حساب بانکی دارنده کارت  تعیین می گردد. به بیانی دیگر قبل از این که دارنده کارت خرید خود را انجام دهد بایستی معادل مبلغ خرید در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد. مکانیزم کار بدین شکل می باشد که دارنده کارت بدهکار کالا و خدمات مورد نظر خود را انتخاب می کند و صورت حساب مربوطه را امضاء می کند. این کار بدین معنی می باشد که به بانک دستور می دهد که معادل مبلغ صورت حساب از حسابش کسر و به حساب پذیرنده کارت واریز گردد. به بیانی دیگر عملکرد آن مثل صدور یک چک در وجه فروشنده می باشد با این تفاوت که زمان صدور و دریافت چک، در اینجا وقتی که از پایانه های فروش بهره گیری می گردد به صفر می رسد. از کارت های بدهکار برای دریافت وجه از طریق ماشین های خودپرداز نیز می توان بهره گیری نمود. نکته ای که در مورد کارت های بدهکار بسیار مهم می باشد این می باشد که دریافت وجه یا خرید کالا و خدمات صرفاً به اندازه موجودی حساب دارنده کارت، امکان پذیر می باشد و اضافه بر موجودی امکان پذیر نمی باشد. کارت هایی که اخیراً توسط بانک های کشور ارائه می گردد از نوع کارت های بدهکار می باشد .(Blanchflower D. G, 1998, p. 14)

ج) کارت هزینه

کارت های هزینه بسیار شبیه کارت های اعتباری می باشند تفاوت آنها این می باشد که در کارت های اعتباری اندازه اعتبار، تعیین می گردد و دارنده کارت مجاز می باشد به اندازه اعتبار کارت، خرید انجام دهد و یا پول دریافت نماید، اما کارت هزینه حد مشخص اعتباری ندارد و دارنده آن هر چه قدر بخواهد می تواند کالا و خدمات خرید نماید اما پس از دریافت صورت حساب بایستی بدهی خود را تأدیه کند، تفاوت دیگر این نوع کارت با کارت های اعتباری این می باشد که به وسیله این کارتها نمی توان وجه نقد دریافت نمود. متداول ترین نوع این کارت ها در ایالات متحده آمریکن اکسپرس و دانیرزکلوپ می باشد .(Blanchflower D. G, p. 15)

 

 

 

انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت

کارت ها بر حسب فناوری ساخت به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) کارت با نوار مغناطیسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) کارت های هوشمند

الف) کارت با نوار مغناطیسی

در کارت های با نوار مغناطیسی، اطلاعات مربوط به دارنده کارت به صورت کدهای مخصوص بر نوار مغناطیسی که پشت کارت قرار دارد، ضبط می گردد. به این اقدام در اصطلاح رمز گذاری کارت می گویند. البته در نوع قدیمی تر این کارت ها، اطلاعات به صورت برجسته روی کارت ها حک می گردید، هر چند که بهره گیری از این نوع کارت ها به جریانات الکترونیکی و ارتباط با شبکه تلفنی نیاز نداشت، اما مشکل عمده آن ها مسائل امنیتی و حجم بسیار بالای کاغذهای مصرفی به عنوان اسناد بود. این عیوب با قرار دادن اطلاعات کارت به صورت رقمی بر روی نوار مغناطیسی در پشت کارت مرتفع شده می باشد. نوار مغناطیسی حداکثر دارای سه شیار می باشد که شیارهای اول و دوم برای خواندن و شیار سوم هم برای نوشتن و هم برای خواندن اطلاعات به کار می رود. اگر چه ظرفیت ذخیره سازی نوار مغناطیسی تنها حدود 1000 بیت می باشد و این مقدار قابل توجه نمی باشد لکن این اندازه برای ثبت اطلاعات مورد نظر در روش برجسته نویسی کفایت می کند.

نحوه بهره گیری از اطلاعات کارت های مغناطیسی بدین شکل می باشد که دارنده کارت به فروشگاه ها و مراکز تجاری مراجعه و کارت خود را در پایانه های فروش قرار می دهد. پایانه اطلاعات کارت را که بر روی نوار مغناطیسی هست، به مراکز بانک مخابره می نماید و پس از تأیید موارد مربوطه، اندازه خرید و اعتبار مورد نظر گزارش می گردد. زمانی که از این کارتها برای بهره گیری در دستگاه های خودپرداز بهره گیری می گردد نیز همین مکانیزم تکرار می گردد. این نوع کارت در سطح بین المللی بسیار شایع می باشد و موسسات بین المللی بزرگ همچون ویزا و مسترکارد از این نوع فناوری برای کارت های خود بهره گیری می نمایند .(Boeschoten, 2002, p. 43)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد