مزایای هوشین کانری به عنوان ابزاری برای تنظیم خط مشی استراتژیک در مقایسه با سیستمهای برنامه ریزی متداول عبارتند از(تنانت و رابرت[1]،2001):

  • یکپارچه کردن اهداف استراتژیک با مدیریت تاکتیکی روزانه
  • کاربرد چرخه دمینگ (برنامه- اجرا- مطالعه- اصلاح) به مقصود مدیریت فرایند کسب و کار
  • برنامه ریزی موازی و متدولوژی اجرا
  • رویکرد فراگیر شرکت
  • بهبود در ارتباطات
  • افزایش اتفاق نشر و سازگاری برای هدف گذاری
  • یکپارچگی مدیریت میان وظیفه ای

 

4-2 مرور ادبیات مرتبط با مفهوم کارت امتیازی متوازن

 

1-4-2کارت امتیازی متوازن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رابرت کاپلان از دانشکده بازرگانی هاروارد و دیوید نورتون از مشاوران مدیریتی در اوائل دهه 90 میلادی طرح تحقیقاتی را به مقصود علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکائی و مطالعه روشهای ارزیابی عملکرد در این شرکتها آغاز کردند و در نتیجه این تحقیقات کارت امتیازی متوازن را با هدف پر کردن شکاف بین اهداف تعیین شده توسط مدیران عالی سازمان و عملیات کارکنان سازمان ارائه دادند. آنها کارت امتیازی متوازن را به عنوان متدولوژی برای ارزیابی عملکرد سازمانها معرفی کردند و در مطالعه های خود به این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایی در هنگام تصمیم گیری بیشتر به شاخص های مالی متکی هستند و از این نتایج استنتاج کردند که سطح وسیعتری از معیارهای عملکرد برای تعیین عملکرد مالی و عملیاتی یک سازمان مورد نیاز می باشد. (اسلامی کرم شاملو، 89: 5)

کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای تشریح سازمان از چهار جنبه مختلف می باشد که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد. کارت امتیازی متوازن برای مدیران ابزار هدایت سازمان به مقصود موفقیت در رقابت آینده را فراهم میسازد. کارت امتیازی متوازن چیزی فراتر از یک نظام اندازه گیری عملکرد می باشد؛ بلکه یک نظام مدیریت راهبردی می باشد که قادر می باشد انرژی، توانمندی ها و دانش کارکنان و اشاعه آن در کل سطوح سازمانی تا نیل به اهداف بلند مدت راهبردی را هدایت کند.

[1] Tenant & Roberts

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه