بعضی از مدل های موجود در این زمینه که ادعای ارائه الگویی برای تعالی سازمان را دارند عبارتند از:

 • روش کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)[1]
 • روش تعیین برتری سازمانی (CAD)[2]
 • روش کاهش استراتژیک هزینه و بهبود عملکرد (scR8PI)[3]
 • جوایز کیفیت (QA)[4]
 • مدل شرکت شاررین بر تنس (BCG)[5]

تمامی این جوایز به سمت ،کیفیت و تعالی جویی می باشد که در این بین مدل های جایزه کیفیت معمولا در پی ارایه ساختارهای نظامند برای ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی سازمان هستند.(امیران،1383،ص10و28)

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آن ها نشان می دهد که اکثرا بر اساس 3 مدل مهم بنیان نهاده شده که عبارتند از:(تدبیرشماره 199،1387)

 1. مدل دمینگ
 2. ماکلوم بالدریج
 3. مدل EFQM

 

 

 

الف :مدل دمینگ

در سال 1950 موسسعUJSE (1) اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپن آقای دکتر ادوارد دیمنگ را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینه کیفیت  به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این موسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینه کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد.مدلی که جایزه دمینگ بر اساس آن تهییه گردید و از دهه 50 میلادی در ژاپن به اجرا درامد اکثرا کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی می باشد  به اظهار دیگر  جایزه دمینگ بر این اصل استوار می باشد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا نیاز به همانگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان می باشد(قویدل ، 1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معیارهای اصلی ارزیابی جایزه دمینگ (1994)

 1. خط مشی
 2. سازمان دهی
 3. استاندارد سازی
 4. بهسازی و بکارگیری منابع انسانی
 5. فعالیت های تضمین کیفیت
 6. فعالیت های کنترل بر نگهداری
 7. فعالیت های بهبود
 8. آثار نتایج
 9. برنامه های آینده

www.QSN EWS.com 2007

ب – مدل بلکوم بالدریج

با گذشت قریب به 3 دهه از تولد جایزه دمینگ در ژاپن صاحبان منبع نگاه های اقتصادی و دولتمردان آمریکا دریافتند که توانایی آن ها در قالب صنعتی با اپن تحلیل رفته می باشد. در راستای این موج نگرانی ، مقاله ای تحت عنوان چرا ژاپن می تواند ما نمی توانیم در یکی از نشریات آمریکا منتشر گردید که علل پیشرفت ژاپن را بطور مو شکافانه مورد ارزیابی قرار داده بود این مطالعه ها و اصطلاحات ،تاثیر بسزایی جایزه دمینگ را در بهبود عملکرد سازمان های ژاپن ، رشد و ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات آن ها و نهایتا تسخیر  بازارهای بین المللی بر دولتمردان و مدیران صنایع نمایان ساخت از همین رو مالکوم بالدریج وزیر وقت بازرگانی آمریکا پیشنهاد تاسیس جایزه ای را به کنگره امریکا ارائه داد که نهایتا در سال 1987 و بعنوان یک قانون و به یاد مالکوم بالدریج (که قبل از تصویب فوت کرده بود)، جایزه مالکوم بالدریج تاسیس و از سال 1988 به سازمان های پیشرو و متعالی در بخش صنعت و خدمات اهدا گردید.

John M. sharp, www.value based management .net,2006

[1] -Balanced score card

[2] -company Excellence Diagnosis

[3] -strategic cost Reduction & performance Improvement

[4]-Quality Awards

[5] -Boston consultant Group

بنیاد کیفیت اروپا  European foundation Quality management  

به دنبال مدل مالکوم بالدریج در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپا توسط دوازده کمپانی بزرگ اروپایی (بوش ،رنو،بی تی ،بول اکلترولوکس ،ک ال ام ،نسلته ،اولیوتی ،فلیپس،سولرز،فولوکس واگن،رازالت ) در کمسیون اورپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده می باشد، این اقدام متهورانه از شبکه قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو و از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چهارچوب که جامعه اروپایی و در زمینه بهبود کیفیت در ادامه ی مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن پیش می رود.

مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی  کسب و کار معرفی گردید که در آن چهارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه گردید.(قویدل علی، اصول مبانی تعالی سازمانی ،سایت راهکار مدیریت ،1387)

این شبکه چکیده ای می باشد از موسسات علمی، فرهنگی، پژوهشی ،تجاری مدیریتی. EFQM باچندین سازمان استراتژیک اروپایی و جهانی شراکت دارد با عنوان دارد با عنوان نمونه می توان از سازمان هایی بین

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد