شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهندسی مجدّد به دور از فرض ها ،گمان ها و پیش داده ها آغاز می گردد.در مهندسی مجدّد سازمان ها، نخست تشخیص داده می گردد که یک شرکت چه کاری را چگونه بایستی انجام دهد.این نظریه گذشته را به کلی به فراموشی می سپارد.«چه بوده می باشد» اهمیتی ندارد،«چگونه بایستی باشد»مورد توجّه می باشد. (مقدّسی،1389:ص51)

  • ریشه ای : طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی کردن.ایجاد دگرگونی های سطحی و سازگار با ساختار موجود کافی نیست؛ مهندسی مجدّد برپا کردن شرکتی جدید و نو را در نظر دارد،نه بهسازی، اصلاح و بهبود وضع موجود را .(همان منیع:ص52)
  • شگفت انگیز : مهندسی مجدّد سخن از افزایش سود جنبی و یا بهبود نسبی ندارد،بلکه هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر می باشد.تنها هنگامی که یک انفجار و خانه تکانی ژرف مورد نظر باشد بایستی به سراغ مهندسی مجدّد رفت.مسلما بهبود نسبی به چرخش ظریف نیازمند می باشد ، اما در جهش شگفت انگیز بایستی کهنه ها را ازبین برد و چیزی کاملا نو به جای آن ها نشاند.(همان منیع:ص52)
  • فرآیند : فرآیند کار ، مجموعه گام هایی می باشد که یک یا چند درون داد را به کار می گیرند و برون دادی می آفرینند که برای مشتری سودمند و خواستنی می باشد.امروزه اندیشه فرآیندگرایی جایگزین اندیشه وظیفه گرایی شده می باشد.(همان منبع:ص52)

 

2-5 ارتباط مهندسی مجدّد و کایزن

کایزن یک واژه ژاپنی می باشد  و از «KAI» به مهنای تغییر و «ZEN»به معنای بهبود تشکیل شده می باشد. فلسفه کایزن عبارت می باشد از رشد و توسعه تدریجی و همیشگی از طریق بهتر بجای آوردن کارهای کوچک به مقصود نیل به استانداردهای بالاتر و بهتر. کایزن مفهومی می باشد که بیشتر شیوه های خاص ژاپنی مثل مشتری گرایی و نظام پیشنهادات و… را دربرمی گیرد و از همین جهت این واژگان تقریباً مترادف با کایزن شده اند. (قراخانلو و عبدی ها،1390:ص12)از ویژگیهای جالب کایزن عدم نیاز قطعی آن به فناوری پیچیده یا آخرین دستاوردهای فناوری می باشد. روش مهندسی مجدّد روش اصلاح فرآیندها باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری می باشد. یعنی اگر بخواهیم باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری مجدّداً آغاز کنیم چگونه آغاز می کنیم. پس، هیچ وجه مشترکی بین دیدگاه مهندسی مجدّد و کایزن که توجّهی به آخریـــن دستاوردهای فناوری ندارد، دیده نمی گردد. کایزن به بهبود وضعیت موجود می اندیشد و مهندسی مجدّد به آن چیز که

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه