انواع کارت ها

  • کارت های اعتباری و بدهی: در حال حاضر بیش از 2/8 میلیون کارت از سوی بانک های تجاری صادر شده می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کارت های غیر بانکی: بعضی مؤسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده اند ( Tej Paul Bhatla ,2003, p. 169 ).

شبکه شتاب

یک شبکه ی آنلاین ملی می باشد و خدمات مربوطه به کارت های بدهی را انجام می دهد، و کارت های بدهی

داخلی را بین بانک ها تسویه می نماید ( الهیاری، 1384، ص21 ).

سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

این سیستم با بهره گیری از سوئیفت روی خط بین شعبه ی مرکزی بانک های تجاری اقدام می کند و بانک مرکزی تأثیر تسویه کننده را برعهده دارد.

شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم، ار طریق خودپرداز در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری و به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد.

شبکه مرکزی سوئیفت[1]

سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی می باشد که در ماه می 1973 میلادی توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین المللی با یک روش استاندارد شده ی جهانی بود. ایران از سال 1371 به عضویت سوئیفت در آمد و در سال  1372  به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانک های ایران از این شبکه بهره گیری می کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می کنند.

از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاه های خودپرداز، شعب مکانیزه کارت های هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره تصریح نمود (الهیاری، 1384، ص22).

2-4) کارت های اعتباری

یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، کارت های بانکی می باشند که به مقصود پرداخت وجه، به جای پول نقد بهره گیری می گردد. هر چند کارت ها

انواع مختلفی دارند اما همگان در ایران  به عنوان کارت های اعتباری معروف هستند به همین علت عنوان

کارتهای اعتباری یا کارت های بانکی در این نوشتار به کار برده شده می باشد .( Blanchflower D. G, 1998, p. 8 )

[1] SWIFT

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد