دایره کنترل کیفیت در واقع یک گروه کوچک متشکل از افراد و کارمندان سازمانی می باشد که با یکدیگر همکاری دارند تا از این طریق به مواردی همچون بهبود عملکرد سازمان ، تکریم به افراد و کارکنان ، ایجاد گروه های کاری با روحیه بالا از طریق توسعه و بهبود پتانسیل بی حد و حساب اعضای گروه کمک کنند .

ژاپنی ها تجربه کرده اند که در حدود 95% از معضلات مربوط به کیفیت در بسیاری از سازمانها می تواند از طریق روش های کنترل کیفیت ساده ای همچون هفت ابزار کنترل کیفیت به گونه کامل برطرف گردد . (Inshikawa,1986)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این هفت ابزار عبارتند از :

  • نمونه دارهای پاراتو
  • نمودارهای علت و معلول
  • رتبه بندی اطلاعات
  • برگه ثبت داده ها
  • هیستوگرام
  • نمودار پراکنش
  • جداول و نمودارهای کنترل

این ابزار به گروه کنترل کیفیت کمک می کنند تا جلسات طوفان مغزی را به صورت سیستماتیک برگزار کنند و مسائل موجود را به گونه انتقادی و با سرعت بیشتر واکاوی کنند.

ایزو (ISO 9000)

خانواده و گروه ایزو 9000 متشکل از هفت نوع استاندارد مختلف هستند که پشت سر هم قرار می گیرند . , ISO 9003  خارج از این هفت استاندارد ، تنها استانداردهایی که مهم و قابل ذکر هستند عبارتند از ISO 9001 در حقیقت در حدود 99% از ایزوهای ثبت شده در شرکت ها از نوع ISO 9001 , ISO 9002 می باشد. 14 استاندارد باقی مانده تنها حکم واحد و کمک کننده دارند.((www.besta.ir

 

2-4- تاریخچه جوایز کیفیت در ایران

مقایسه مدل ها نشان می دهد که مدل دمینگ ، پایه اصلی مدل ها و مطرح کننده اصلی ایده های اولیه در این مورد بوده می باشد. مدل های بالدریج و EFQM همه به مرور در حال همگرا شدن هستند. در ویرایش های اخیر ، اندازه شباهت های اصولی این دو مدل ، در خور توجه بوده می باشد. البته مدل جایزه دمینگ با مدل های تعالی سازمانی بالدریج و EFQM ، تفاوت های اساسی دارد و شاید نتوان آن را به عنوان یک مدل تعالی سازمانی محسوب نمود ، زیرا نگاه مدل دمینگ بیشتر به فرآیندهای درون سازمان بوده و توجه آن به نتایج سازمان محدود می باشد. همچنین در مدل دمینگ ، نگاه سیستماتیک به سازمان ضعیف می باشد. اما مدل های بالدریج و EFQM با ارایه یک رویکرد سیستماتیک ، معیارهای خود را در یک چارچوب سیستمی ترسیم کرده و نحوه ارتباط بین معیارها را در این چارچوب مشخص می کنند. این موضوع به فهم نظام مند این مدل ها و نحوه ارتباط و تعامل بین اجزا و دینامیک مدل کمک می کند ، در حالی که در مدل دمینگ این چارچوب ارایه نشده می باشد.

مطالعه تطبیقی انجام شده در مورد مدل های سرآمدی ، به نتایج ذیل منتهی شده می باشد :

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد