[1]  Kandampully & Duddy

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما در بازار فوق رقابتی امروز و با افزایش بهره گیری ار فناوری در همه زمینه ها (که باعث کاهش طول عمر محصول می گردد)؛ وفاداری مشتریان از طریق ارائه بسته ها (مجموعه ای از محصولات و خدمات) که توسط شبکه ای از ارتباطات طرفداری می گردد؛ حاصل می گردد. پس شرکت خواهان ایجاد شبکه ای از روابط با ذینفعان می باشد که برای مشتریان ارزشمند تلقی گردد (Kandampully & Duddy, 1999).

این دو فرد از این روابط تحت عنوان ارتباطات ثانویه (شکل 2-2) یاد می کنند و عقیده دارند که شرکتها بایستی ارتباطات خود را از طریق اتحادیه های کاری استراتژیکی که با ذینفعان به وجود می آورند، ایجاد کنند. روابطی که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد. داشتن روابط با ذینفعان مختلف، ارائه و کسب ارزش را برای شرکت به گونه همزمان فراهم می سازد. این ارتباط دوسویه می باشد. لازمه ایجاد ارتباط دوطرفه این می باشد که شرکا به یکدیگر اعتماد و تعهد داشته باشند. در نتیجه شرکت، اتحادیه های کاری خود را با آن دسته از شرکا ایجاد می کند که دو اصل فوق را رعایت کنند. این تعریف ذینفعان داخلی و خارجی شرکت از قبیل کارکنان، خرده فروشان، تامین کنندگان و سهامداران را در بر می گیرد (Kandampully & Duddy, 1999).

بطوری که اهداف همه ی گروه ها در این ارتباط تامین گردد. کاتلر و همکاران[1] (1999) نیز بازاریابی ارتباط‎مند را به مفهوم ایجاد، حفظ و ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی نفعان تعریف کردند. آنان عقیده دارند که بازاریابی بطور فزاینده ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت ارتباط با مشتریان و شبکه های بازاریابی می باشد. آنها اظهار نمودند که بازاریابی ارتباط‌مند رویکردی بلند مدت دارد که هدف اصلی آن ارائه ارزش در بلند مدت به مشتری می باشد و معیار موفقیت نیز رضایت بلند مدت مشتری می باشد.

[1]  Kotler, et al

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه