شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با توجّه به تعاریف، ابعاد و فلسفه مدیریت بر مبنای هدف،تأثیر کلیدی کارکنان در روش مدیریت بر مبنای هدف و  چگونگی مشارکت آنان در اداره سازمان مشخص می گردد.آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که هرقدر کارکنان در برنامه های سازمان بیشتر مشارکت داشته باشند،به هنگام ایجاد تغییرات واکنش کمتری از خود نشان می دهند ،بخصوص اگر اهداف تغییر نیز برای آن ها مشخص گردد.(بستانچی،1390:ص5) اکثر متدولوژی های ارائه شده جهت مهندسی مجدّد با یک نقیصه و مشکل مشترک مواجه هستند که در عین حال چالشی بسیار بزرگ هم به حساب می آید و آن عدم توانایی در متقاعد کردن نیروی انسانی برای پذیرش تغییر می باشد.معمولا تغییرات انسانی در هر اندازه ای،مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت ،اما اگر آن ها اهداف واقعی تغییر را دریابند و منافع آن را درک نمایند ،مقاومت کمتری نیز از خود نشان خواهند داد.تجربه نشان داده می باشد که سازمان های موفق در بکارگیری مهندسی مجدّد،آن هایی هستند که توانسته اند ضرورت مهندسی مجدّد را به شیوه ای درست به کارکنان انتقال دهند و اهدافی را که سازمان در سایه مهندسی مجدّد کسب خواهد نمود به آن ها تفهیم نماید.در دوره بازسازی بایستی این اندیشه را تقویت نمود که مهندسی دوباره در نهایت به سود همه بوده و نتیجه اش در پایان کار و پس از برقراری فرآیندهای جدید عاید همگان خواهد گردید.برای شناخت دادن به کارکنان برای موارد فوق ، برقراری ارتباطات گسترده در تمامی سطوح امری لازم می باشد .ارتباطات بایستی در تمامی جهات مستقر شده و کارکنان در جریان امور قرار گیرند و با توجّه به موارد فوق یکی از بهترین روش ها ی شناخته شده جهت برقراری ارتباط و دادن آگاهی و شناخت به کارکنان در خصوص اهداف ، روش مدیریت بر مبنای هدف می باشد. (جبل عاملی،1390:ص38)

2-11 تفکر ناب و مهندسی مجدّد

تفکر ناب راهی می باشد برای درک معضلات ،طریقی می باشد برای شناخت علل پیدایش دشواری ها و نظری می باشد برای بهره گیری از روش های علمی جهت تعریف ارزش های یک سیستم و تمرکز بر بهبود و خلق جریان های موجد ارزش در راستای تعالی و کمال سازمان. (رضی،1388:ص37) اساس تفکر ناب ازاصول کشف شده برای رفع ضعف های فرآیند مهندسی مجدّد و تمرکز بر کشف آن چیز که می خواهیم ،یعنی ارزش و تعریف آن ارایه شده می باشد، زیرا در مهندسی مجدّد فرآیندها ، ارزش، نو آفرینی می گردد و در تفکر ناب که آن روی سکه می باشد شناخت ، درک و تعریف ارزش موجود، تأثیر اصلی را اعمال می کند . مطالعه مبانی نظری نشان می دهد، فن مهندسی مجدّد فرآیندها ،نتیجه و برخواسته از مطالعات و ایده های مایکل همر می باشد.فلسفه اصلی مهندسی مجدّد فرآیندها ، تمرکز بر فرآیندهای اصلی مدیریت می باشد.در مهندسی مجدّد، با اساس الگوی صنعتی به مخالفت بر خواسته شده می باشد.مهندسی مجدّد اعتقاد دارد   برای دستیابی به نیازهای امروزی، همچون کیفیت برتر، خدمات مؤثرتر،انعطاف پذیری و هزینه پایین بایستی فرآیندها ساده شوند.این ساده جویی تأثیرهای فراوانی بر طراحی فرآیندها و شکل گیری سازمان ها خواهد داشت. در مهندسی مجدّد فرآیندها ،هدف، دستیابی به جهش شگفت انگیز و چشم گیر می باشد و بر حذف جامع اتلاف منابع در سیستم ها پافشاری کرده می باشد. در مهندسی مجدّد می توان انواع اتلاف ها را به تبیین زیر برشمرد :

 • اشتباهات قابل اصلاح.
 • تولید چیزی که کسی خواهان آن نیست.
 • موجودی مازاد.
 • مراحل اضافی فرآیند.
 • جا به جایی منابع انسانی اضافی.
 • حمل و نقل اضافی.
 • توقف و انتظار بدون مورد به دلیل عدم توازن بین بالای جریان و پایین جریان.
 • کالاها و خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی گویند.(محمودی و بداقی،1391:ص142)
 •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد