[1]   Schurr & Dawyer

مرحله آگاهی[1]: این مرحله در هر زمان و مکانی ممکن می باشد برای یکی از طرفین اتفاق بیافتد در این مرحله یکی از طرفین با جلب در نظر داشتن طرف دیگر به خود و طرف مقابل با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعدی می شوند.

2- مرحله اکتشاف[2]: در این مرحله هر یک از طرفین می کوشند تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصیتی، قدرت، هنجارها و انتظارات وی آگاه گردد. چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد ارتباط وارد مرحله بعدمی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مرحله گسترش[3]: در این مرحله نتایج رضایت بخش از ارتباط باعث گسترش ارتباط و طولانی تر شدن آن می گردد. اگر این طور نباشد ارتباط وارد زوال می گردد.

4- مرحله تعهد[4]: این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسبتر نرسیده اند و یا اینکه طرفین به دستیابی به اهداف خود امیدوارند ادامه می یابد. اگر این طور نباشد ارتباط وارد مرحله زوال می گردد.

5- مرحله زوال[5]: در این مرحله یکی از طرفین یا هر دو طرف با فرض اینکه ادامه ارتباط بین آنها ارزشی ایجاد نخواهد نمود، ارتباط را ضعیف و یا بلا فاصله قطع می کند که البته طریقه زوال بسته به اندازه تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.

 

2-3. استراتژی های بازاریابی ارتباط‌مند

پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی ارتباط‌مند مورد توجه قرار میگیرد؛ به تبیین زیر می باشد. این استراتژیها مستقل از یکدیگر نیستند، می توانند به گونه ترکیبی یا جداگانه مورد بهره گیری قرارگیرند:

1) تعیین خدمات اصلی[6]:

یکی از استراتژی های کلیدی و حیاتی بازاریابی ارتباط‌مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه ای می باشد که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد ارتباط نمود. یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آنها را جذب می کند، کیفیت عالی آن؛ ارتباط ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می نماید و در طی زمان زمینه ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می سازد.

[1]  Awareness

[2]  Bargaining

[3]  Expansion

[4]  Commitment

[5]  Dissolution

[6]  Core Service

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه