از نظر نیکوکار و دیگران اکثر شرکت های ایرانی فقط بخشی از ماژول های از نظر نیکوکار و دیگران اکثر شرکت های ایرانی فقط بخشی از ماژول های ERP را پیاده سازی می کنند و برای همین نمی توانند تمام مزایای مورد انتظار از آن را دریافت کنند . از نظر آن ها یکی از مهمترین محدودیت ها هزینه سفارشی سازی بالا می باشد که در خرید بسته نرم افزاری ERP از فروشنده متحمل می شوند و سفارشی سازی همیشه به عنوان یک مشکل برای شرکت های ایرانی مطرح می باشد که با طراحی ماژول‌های ERP به صورت محلی و سفارشی سازی برای هر صنعت خاص این مشکل حل می گردد. سامرز و نلسون عنوان می دارند ، هنگامی که سفارشی سازی منجر به افزایش هزینه ها ، افزایش زمان پیاده سازی ، از دست دادن مزایای نگهداری و بهبود سیستم از سوی فروشنده نرم افزار می گردد ، موفقیت پیاده سازی ERP اغلب نتیجه کمترین سفارشی سازی هستند. خودداری کردن از سفارشی کردن بیش از حد ERP یکی از فاکتورهای فنی استراتژیکی یاد شده در چارچوب فاکتورهای موفقیت ERP پاستور می باشد .

2-8-14 تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صحت اطلاعات یکی از فاکتورهای مهم در فاز به کارگیری ERP در پژوهش موتوانی و دیگران می‌باشد. از نظر سامرز و نلسون لازمه اساسی تاثیر سیستم های ERP مفید و به روز بودن داده‌های صحیح می باشد. آنها اظهار می کنند که مدیریت داده های ورودی به سیستم بحث حیاتی در پیاده سازی ERP می باشد و چالش های مرتبط با داده را شامل یافتن داده مناسب برای ورود به سیستم و تبدیل ساختارهای داده نا متجانس به واحد و شکل سازگار قبل از بهره گیری از سیستم می دانند . از نظر آن ها وقتی سیستم عملیاتی می باشد بازخورد از کاربران سیستم هنگامی که داده های سیستمی آسیب دیده کشف می شوند ، لازم می باشد. در پژوهش انگای و دیگران مدیریت داده ها یکی از ده فاکتور مهم در موفقیت پیاده سازی ERP در ده کشور مورد مطالعه عنوان گردیده می باشد.

 

 

2-8-15 مهندسی مجدد فرآیندها

ماندال و گاناسکاران با تایید مدل شایستگی های کلیدی المبشری و دیگران ( شکل 2-18 ) مهندسی مجدد فرایند ها را یکی از شش شایستگی کلیدی عنوان گردیده می باشد. از نظر سامرز و نلسون بهبود عملکردهای سازمان نیازمند ساختاربندی مجدد فرآیندهای کسب و کار تجاری برای تطبیق با نرم افزار می باشد. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار در مراحل آغازین پیاده سازی تأثیر حمایتی را اعمال می کنند. از نظر اهی و مدسن ERP می تواند سازمان ها را در راه بهره گیری از مزایای رقابتی از طریق افزایش کارآمدی ، توانمند سازد ، و همواره بهتر آن می باشد که قبل از اجرای ERP مهندسی مجدد را اعمال نماییم. این امر چندان ساده نیست ، زیرا مهندسی مجدد به پول ، زمان و کوشش زیاد نیاز دارد . برای اجرای موفق ERP نیاز به شناسایی ارزش هایی می باشد که این ارزش ها در فرآیند مهندسی مجدد ، بهتر خود را عیان می سازند . بعد از اجرای ERP  نیز می توان مهندسی مجدد را ادامه داد. آن ها مهندسی مجدد فرآیندها را چهارمین فاکتور موثر و مهم در موفقیت پیاده سازی ERP می‌دانند.

از نظرآکرمنز و دیگران  نیاز به بهبود سیستم اطلاعاتی سازمان ، یک نیاز حیاتی برای بقای سازمان به شمار می رود. از نظر آنها نرم افزارهای مهندسی مجدد دارای دیسیپلینی هستند که فرآیندها ، روش ها و ابزارها را در جهت عملکرد بهتر ، یکپارچه می سازند . مهندسی مجدد بایستی قبل از انتخاب سیستم به کارگرفته گردد در این صورت ، مهندسی مجدد نتایج بهبود را به گونه مکرر برای سیستم جدید در بر دارد و منجر به بهره بردن از ایده های جدید نیز می گردد.

از نظر موتوانی و دیگران اگر چه اجرای ERP بایستی منجر به ارائه راه حل هایی گردد که به گونه بالقوه سودآور هستند ، اما حقیقت این می باشد که این راه حل ها ممکن می باشد به مجموعه ای از تعهدات پیچیده در سازمان منجر گردد پس برای کارایی راه حل های ERP نیازمند بهره گیری از مهندسی مجدد در مراحل زمینه سازی ، طراحی و اجرا هستیم زیرا در این صورت فعالیت ها متناسب با نوع صنایع ، سازمان ها انتخاب می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد