در دهه 1980 کوشش های کیفی در کشورهای ژاپن و آمریکا با بهره گیری از مدل های جایزه دمینگ و مدل مالکوم بالدریج آغاز گردید . مدیریت کیفیت اروپا در سال 1988 در بروکسل ( بلژیک ) توسط 14 شرکت بزرگ اروپایی تأسیس گردید در سال 1991 بعنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید و در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابیEFQM مدل سازمانی و نهایتاً دریافت اولین جایزه کیفیت اروپا توسط پادشاه اسپانیا در مجمع EFQM مادرید گردید این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری می باشد که یک سازمان تعالی بایستی به آن ها دست یابد این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن تصریح کنند که تا قبل از آن تا سال 1995 بنیاد مدیریت کیفیت اروپا توجه اصلی خود را به سازمان های تجاری که دارای کسب و کار بزرگ بودند ، معطوف نموده بود . (عرب وحید،فصل نامه مدیریت ،پاییز 1392)

EFQM ابتدای کلمات European Foundation For Quality management به معنای بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت می باشد ، مدل تعالی سازمانی به عنوان چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش اندازه موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های جدید مدیریت و مدیریت کیفیت جامع کاربرد روز افزونی پیدا کرده می باشد.(قویدل ،1387 )

 

2-6- تاریخچه مدل تعالی در جهان

بعضی از مدل های موجود در این زمینه که ادعای ارائه الگویی برای تعالی سازمان را دارند عبارتند از:

  • روش کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)[1]
  • روش تعیین برتری سازمانی (CAD)[2]
  • روش کاهش استراتژیک هزینه و بهبود عملکرد (scR8PI)[3]
  • جوایز کیفیت (QA)[4]
  • مدل شرکت شاررین بر تنس (BCG)[5]

تمامی این جوایز به سمت ،کیفیت و تعالی جویی می باشد که در این بین مدل های جایزه کیفیت معمولا در پی ارایه ساختارهای نظامند برای ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی سازمان هستند.(امیران،1383،ص10و28)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آن ها نشان می دهد که اکثرا بر اساس 3 مدل مهم بنیان نهاده شده که عبارتند از:(تدبیرشماره 199،1387)

  1. مدل دمینگ
  2. ماکلوم بالدریج
  3. مدل EFQM

 

 

 

الف :مدل دمینگ

در سال 1950 موسسعUJSE (1) اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپن آقای دکتر ادوارد دیمنگ را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینه کیفیت  به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این موسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینه کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد.مدلی که جایزه دمینگ بر اساس آن تهییه گردید و از دهه 50 میلادی در ژاپن به اجرا درامد اکثرا کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی می باشد  به اظهار دیگر  جایزه دمینگ بر این اصل استوار می باشد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا نیاز به همانگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان می باشد(قویدل ، 1387)

معیارهای اصلی ارزیابی جایزه دمینگ (1994)

[1] -Balanced score card

[2] -company Excellence Diagnosis

[3] -strategic cost Reduction & performance Improvement

[4]-Quality Awards

[5] -Boston consultant Group

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد