تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت مطالعه را به دو گروه واحدهای کارا و غیر کارا تقسیم می کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با یک می باشد. واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی که امتیاز کارایی آنها برابر یک می باشد با بهره گیری از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند.

در روش تحلیل پوششی داده ها روش های مختلفی برای تعیین رتبه بنگاه های کارا ارایه شده پیترسون، مدل q می باشد مانند روش اندرسون رتبه بندی کارایی متقاطع و مدل محرابیان، علیرضایی و جهانشاهلو (MAJ).

فصل سوم؛روش پژوهش

3-1- مقدمه

این پژوهش از حیث هدف،یک پژوهش کاربردی می باشد.تحقیقات کابردی ،تحقیقاتی اند که نظریه ها ،قانونمندی ها ،اصول وفنونی که درتحقیق بنیادی تدوین می شوند رابرای حل مسایل اجرایی و واقعی بکار میگیرند.

براساس اجرا یک پژوهش میدانی می باشد.

از حیث روش و نگهداری اطلاعات یک پژوهش توصیفی می باشد.پژوهش توصیفی شامل جمع اوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شودو خاطر نشان می گردد که یک پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست،توصیف وتفسیرمی کندوبه شرایط یا روابط موجود فرایندهای جاری یاروندهای درحال گسترش توجه دارد.(خاکی،1389)

3-2-جامعه اماری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش سی شرکت بورسی از سه صنعت متفاوت برای گستردگی پژوهش انتخاب گردیده اند.برای یافتن شاخص ها صورت وضعیت مالی(ترازنامه و صورت سود و زیان) دو ساله شرکت  ها برای سالهای مالی 88 و 89 انتخاب گردید.

تعداد شرکت ها طبق ارتباط  {(ورودی *خروجی)2 یا (3*(ورودی+خروجی)MAX}   تعداد DMU

(فرمول 3-1)

سی شرکت انتخاب گردید که همواره بزرگتر از MAX دو حالت فوق الذکر می باشد.

شرکت ها از سه صنعت خودرو سازی و ساخت قطعات،مواد دارویی و محصولات شیمیایی و ماشین الات و دستگاه های برقی

که کاملا غیر همگن می باشند انتخاب شدند.

در صنعت خودرو سازی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند

که نام های آن ها به تبیین زیر می باشد.

1.گروه خودرو سازی بهمن

  1. ״ ایران خودرو
  2. ״ ایران خودرو دیزل
  3. ״ نیرو محرکه موتو ر سیکلت
  4. ״ پارس خودرو
  5. ״ سایپا
  6. ״ سایپا آذین
  7. ״ سایپا دیزل ایران کاوه
  8. تراکتور سازی
  9. ״ زامیاد.

 

در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد