سیستم ERP ابزارهایی برای کمک به تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف سازمان فراهم میکنند . بسته به سطح مدیران این ابزارها متفاوتند . اما کلیت این ابزارها در دسته بندی و پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات قابل فهم یکی می باشد . این سیستم باتوجه به اطلاعات دقیق و به هنگامی که برای مدیران فراهم می ‌کند فرایند تصمیم سازی را تسریع و از ریسک و هزینه تبعات این تصمیم می کاهد . مدیران برای بهره گیری از این ابزارهای توانمند بایستی دوره هایی را سپری و بر توانایی های خود  بیفزایند.

2-7-2-3 بهبود قابلیت های کارکنان

سیستم ERP با در نظر داشتن اطلاعات دقیق و به هنگامی که فراهم کند شناخت افراد را  از سازمان بالا می برد و در نتیجه بر قابلیت های حل معضلات از سوی افراد اضافه می گردد. ارتقاء دانش اطلاعاتی افراد و نیز  پشتیبانی مناسب سیستم از کار تیمی نیز به ارتقاء قابلیت های افراد کمک می کند .

2-7-2- 4کسب منافع استراتژیک برای سازمان

سیستم ERP منافع استراتژیک زیادی برای سازمان ها به ارمغان می آورد که از این منافع می توان قابلیت پشتیبانی از رشد سازمان ، جهانی اندیشیدن و جهانی شدن سازمان ، معرفی محصولات و خدمات جدید ، تولید کننده ناب شدن سازمان و ایجاد قابلیت های تجارت الکترونیکی برای سازمان را نام برد.

2-7-3دیدگاه مشتریان

2-3-3-1 بهبود سیستم ارتباط با مشتریان

امروزه سیستم ها مدیریت ارتباط با مشتریان در دنیای اطلاعاتی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت مشتریان یا CRM یکی شده می باشد.ارتقاء قابلیت های سازمان در بخش فن آوری اطلاعات به عنوان مثال بهره گیری سازمان از سیستم های ERP به شدت بر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتریان اثر گذاشته و غنا و شفافیت و شفافیت اطلاعاتی مورد نظر سازمان را در این بخش فراهم می آورد.

 

 

2-7-3-2 کاهش زمان انتظار

مدیریت موثر ارتباط با تامین کنندگان و سازمان های همکار در کنار استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش راندمان و قابلیت ها و توانمندی های کلی افراد سازمان منجر به کاهش زمان ارسال محصولات به مشتریان خواهد گردید.

2-7-3-3 بهبود کیفیت محصولات

تعهد سازمان به کیفیت و طراحی فرآیندها با هدف تضمین کیفیت محصولات در کنار تعهد کارکنان و مدیریت به تولید محصولات با کیفیت منجر به تولید محصولات با کیفیت تر برای سازمان میشود . سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی کننده سازمان در تمامی مراحل طراحی ، تولید و ارسال محصولات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7-3-4 افزایش رضایت مشتریان

رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان ها در اثر بهبود کیفیت محصولات ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات پس از فروش کاهش زمان ارسال محصولات و پشتیبانی از محصولات بدست خواهد آمد.

2-7-4  دیدگاه مالی

2-7-4-1 نرخ بازگشت سرمایه ( ROI )

این نرخ یک شاخص عملکردی می باشد که تفاوت بین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیستم اطلاعاتی را از مقدار سرمایه گذاری کم کرده و بر مقدار سرمایه گذاری در سیستم اطلاعاتی تقسیم می ‌کند.

2-7-4-2 نرخ بازگشت دارایی ها (ROA)

نرخ بازگشت دارایی ها یعنی نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها و بالا بودن این نرخ کارایی عملیات های سازمان را مستقل از ساختارمالی سازمان نشان می دهد.

2-7-4-3 بهره وری مالی سازمان

یا معیار سود دهی از نسبت فروش به هر نفر از پرسنل بدست می آید . بالا بودن این نرخ به معنی بالا بودن بهره وری کارکنان می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد