طبق تعریف بری؛ بازاریابی داخلی شامل جذب، توسعه، انگیزش ونگهداری بهترین کارکنان با بهره گیری از مشاغلی می باشد که نیازهای آنها را برطرف می کند. در این تعریف کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آنها فروخته می گردد شغل آنهاست که بایستی با نیازهای آنها منطبق باشد و در همین حال سازمان را به اهدافش برساند.

ضرورت در نظر داشتن مشتریان داخلی در ادبیات مدیریت به گونه وسیعی مورد بحث قرار گرفته می باشد. نپو (1991) ضمن تأکید بر اهمیت مبادلات داخلی اظهار داشته می باشد: بی توجهی به تأمین کنندگان و مشتریان داخلی، رضایت مشتریان خارجی را به مخاطره می اندازد (Lings, 2000, 30). در واقع ارتباط بین تأمین کنندگان و مشتریان داخلی تعیین کننده کیفیت نهایی خدماتی می باشد که به دست مشتری خارجی می رسد و ارائه خدمات بهتر مشتریان داخلی در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خارجی خواهد گردید. مشتری و تامین کننده داخلی به این شکل تعریف می گردد که هر بخشی که دارای نیاز می باشد مشتری و بخشی که آن نیاز را برطرف می کند تامین کننده داخلی می باشد.

 

2-5-1-4. بازار جذب نیروی انسانی

سازمان های کنونی، استخدام به شیوه ی سنتی را کنار گذارده و به استخدام قراردادی، تامین منابع از خارج، و مشارکت روی آوردند که به آنها اجازه می دهد تا در مقیاس وسیع و موقتی به مهارت ها و تخصص های لازم دست یابند. از این رو، گروه های خاصی از کارکنان هستند که تجارب و مهارت های آنها تأثیر مهمی در ایجاد و حفظ شایستگی های محوری یک سازمان اعمال می کنند. بازار جذب نیروی انسانی که کریستوفر بلانتین و پاینی برای نخستین بار وارد ادبیات بازاریابی ارتباط‌مند کردند به کارکنانی تصریح دارد که بطور بالقوه دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند که برای حفظ و تقویت شایستگی محوری ضروری و حیاتی می باشد. بعلاوه به گروه ها و دسته های ثالثی تصریح می کنند- دانشگاه ها، آژانس های کاریابی و سایر مراکز- که با توده وسیعی از این کارکنان بالقوه سروکار دارند. منطق این کار در اینست که اگر سازمانی می‎خواهد بهترین و ارزنده ترین افراد را جذب نماید بایستی در مرحله نخست خود را به گروه ها و نهادهای ذی نفوذ معرفی کند و روابط خوبی با آنها مستقر نماید.

[1] Judd

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد