الف) کارت های داخلی

ب) کارت های بین المللی

 الف) کارت های داخلی

کارت های داخلی همانگونه که از اسمشان پیداست در داخل محدوده جغرافیایی یک کشور کاربرد دارند و

تنها در داخل کشور و به ارز همان کشور قابل بهره گیری می باشد. این نوع کارت ها در اغلب کشورها رایج می باشد. در ایران هم طی سال های اخیر بکارگیری آن در سطح محدودی رایج شده می باشد. این کارت ها می توانند دارای انواع مختلفی باشند. مثل کارت بدهکار، کارت اعتباری، کارت هزینه، کارت تضمین چک، کارت ماشین خود پرداز.

ب) کارت های بین المللی

کارت بین المللی همانگونه که از اسمش استنباط می گردد، کارتی می باشد که در بیش از یک کشور قابل بهره گیری باشد، پس با بیش از یک ارز سر و کار دارد. دارنده این کارت ها می تواند در کشورهای مختلف (طرف قرارداد) به خرید و یا اخذ پول به ارز همان کشور اقدام نماید. مهمترین کارت بین المللی که حجم نسبتاً زیادی از کل کارتهای بین المللی را به خود اختصاص داده اند، توسط موسسات ویزاکارد و مسترکارد ارائه شده می باشد. این نوع کارت های بین المللی دارای انواع مختلفی مثل کارت کلاسیک، کارت طلایی، کارت تجاری، کارت الکترون، کارت ای تی ام  و کارت مشترک می باشند.

با در نظر داشتن مشکلاتی که در زمینه تبدیل نرخ ارز و مبادلات ارزی بین صادر کننده کارت و پذیرنده کارت پیش می آید، جهت ارائه خدمات بین المللی، لزوم ایجاد یک سیستم مشترک بین بانکی در سطح بین المللی احساس می گردد. برای این مقصود معمولاً بانک ها و موسسات مالی که تمایل دارند کارتهای بین المللی صادر نمایند به عضویت سازمان هایی همچون ویزا و مسترکارت در می آیند. در ایران بانک رفاه کارگران یک نوع کارت بین المللی با همکاری ویزا[1] منتشر کرده می باشد و در کیش هم توسط موسسات خصوصی به اندازه محدود کارت مسترکارت ارائه شده می باشد ( شهرستانی، 1387، ص 46 ).

مزایای بهره گیری از کارت های اعتباری

همانگونه که قبلاً گفته گردید کارت به مقصود انجام بخشی از وظایف پول بر اساس نیازهای مشتریان ابداع گردید. اشخاص با در نظر داشتن اندازه وجه نقد و یا اعتبار به دست آمده از فعالیت های روزمره می توانند از کارت ها برای تبدیل این وجوه به مصارف مورد نیاز خود بهره گیری نمایند، به بیانی دیگر کارت وسیله ای برای اثبات اعتبار و صدور مجوز مصرف آن در مواقع مورد نیاز می باشد.

بهره گیری از کارت ها به جای پول و رشد چشمگیر بهره گیری از آن توسط مردم نشان دهنده اهمیت و مزایای عیان آن می باشد. کارت ها دارای مزایای عیان مستقیم و مزایای پنهانی هستند در اینجا به اختصار مهم ترین

مزایای کارت ها ارائه می گردد:

الف) کارت ها باعث افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر می شوند.

ب) بهره گیری از کارت به جای پول باعث جلوگیری از انتقال پول نقد می گردد.

ج) بهره گیری از کارت به جای پول باعث افزایش امنیت پیش روی سرقت، مفقود شدن و از بین رفتن پول نقد می گردد.

د) سالیانه مبلغ قابل توجهی صرف چاپ اسکناس و وسائل مربوط به آن می گردد، بهره گیری از کارت ها سبب کاهش هزینه های چاپ اسکناس می گردد.

ه) بهره گیری از کارت باعث می گردد که دسترسی به وجوه و یا اعتبار تخصیصی به سرعت و در هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.

و) بهره گیری از کارت ها سبب سهولت در رفع حوائج روزمره افراد می گردد.

ز) بهره گیری از کارت ها باعث ایجاد اعتبار و ارزش اجتماعی می گردد.

ح) کارت ها، حجم مسافرت های درون شهری به مقصود دریافت و پرداخت های معمولی بانک را کاهش می دهد و از این طریق باعث کاهش هزینه های فردی و اجتماعی می گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ط) عمومیت یافتن بهره گیری از کارت باعث ترغیب بانک ها به بانکداری الکترونیکی و خروج از سیستم مبتنی بر کاغذ در عملیات بانکی می گردد.

ی) کارت امکان دسترسی به پول را آسان نموده و باعث تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد می گردد.

ک) از طریق گسترش و توسعه کارت های بین المللی می توان نظام کنترل ارز را بهبود بخشید  .( Tej Paul  Bhatla, 2003, p. 70 )

[1] VISA

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد