پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP)  جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

1-7-1- هدف اصلی ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا  اصفهان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP سایت منبع 1-7-2- اهداف فرعی 1) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

آن چیز که در تمامی تحقیقات چاپ گردیده به عنوان نقطه ضعف به چشم می خورد، عدم در نظر داشتن معیارهای کمی(مانند قیمت، تحویل و …) و کیفی (مانند کیفیت، تصویر ذهنی، مارک تجاری و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

سوال بسیاری از مدیران این می باشد که چرا بایستی به انتخاب تامین کنندگان بپردازیم و اهمیت تامین کنندگان مناسب برای شرکت چیست؟ برای جواب دادن به این سوال احتیاج به دانستن این می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی واریانس و میانگین بازده

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می گردد که همواره تصمیم گیری جهت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین رابطه ی گاما‌ی نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین …

1-2- انواع سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری ها به دو شکل عمده واقعی و مالی تقسیم می شوند. سرمایه گذاری های واقعی، نوعی سرمایه گذاری می باشد که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی واریانس و میانگین بازده

این گروه از ابزارهای مالی را در سه دسته ابزارهای «بازارپول،بازار سرمایه و مشتقه‌ها » مورد مطالعه قرار می‌دهیم: اوراق بهادار بازار پول[2] : این اوراق درجه نقدشوندگی بالا و ریسک کمی دارند و بوسیله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه رابطه‌ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی بتای سنتی و میانگین بازده

1-1-1 جامعه آماری جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ویژگی‌های تعریف شده درتحقیق را دارا هستند،می باشند. 1-1-2 روش و طرح نمونه برداری برای انتخاب نمونه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی بتای سنتی و میانگین بازده

ازآنجاییکه تصمیم گیری در مورد تخصیص بهینه منابع محدود مالی از مهمترین وظایف مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد لذا  چنان چه با بهره گیری از ابزارها و یا مدل های مناسب بتوانیم متغیّرهای ضروری تصمیم گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی چشم انداز و ماموریت و ارزشهای سازمان واستراتژی های سطوح مختلف

چنانچه تصریح گردید مفهوم کارت امتیازی متوازن در پاسخ به تمرکزی شدید بر روی شاخص های مالی برای برنامه ریزی و هدایت سازمانها به وجودآمد. این مفهوم در ازای شناخت این موضوع که هیچ شاخصی ادامه مطلب…

By 92, ago