پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد تعریف معیارها بر اساس MADM MODM شاخص ها اهداف هدف شاخص محدودیت تعداد راه کارها موارد بهره گیری غیرصریح و مبهم واضح و روشن غیر الزام آور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین مهندسی مجدّد تمرکز و توسعه فناوری

سایت منبع همر و چمپی مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار را به صورت بازاندیشی بنیادین،طراحی مجدّد فرآیندها برای دستیابی به پیشرفت ها ی عظیم در معیارهای عملکردی نظیر،کیفیت،هزینه،خدمات و سرعت تعریف می کنند.(,2012,p69 ( ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه ارشد:تعیین شاخص های فرآیند داخلی کلیدی موفقیت در استقرارERP

در این پایان نامه با در نظر داشتن موارد و فاکتورهایی که در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP  تاکنون مورد بهره گیری قرار گرفته وانتظارات استانداردی که از این سیستم ها مورد نظر می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago