پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

زندگی فردی و اجتماعی انسانها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم گیری آنها و اتخاذ تصمیم مناسب می باشد. بسیاری از مسائلی که تصمیم گیرندگان با آن مواجه هستند، مسائل ارزشیابی چند معیاره خصوصا با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید با افزایش اهمیت مسئله خرید، بر اهمیت تصمیمات مرتبط با خریدافزوده شده می باشد. در اغلب صنایع هزینه مواد خام و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

1-7-1- هدف اصلی ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا  اصفهان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP سایت منبع 1-7-2- اهداف فرعی 1) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه مدیریت :عوامل تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

تجزیه و تحلیل داده‌ها به مقصود مطالعه صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. داده‌های خام با بهره گیری از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان رتبه هرکدام از واحدهای دارای کارایی نسبی

منابع فارسی: 1- اسدی-اصلانی،عباس-محمود، ارزیابی کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با بهره گیری از مدل DEA، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،1388،شماره3 2- آصفی-داودی،توران-علیرضا، طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای تشخیص کانال توزیع انتخابی مشتریان ادامه مطلب…

By 92, ago