پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک

ما در مورد این موضوع که چگونه شرکت ها می توانند جهت اولویت بندی، انتخاب و پایه ریزی استراتژی‎های مشخص در سطوح مختلف با هدف ماکزیمم کردن سود ناشی از مشتریان، از CLV بهره گیری ادامه مطلب…

By 92, ago