پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد تعریف معیارها بر اساس MADM MODM شاخص ها اهداف هدف شاخص محدودیت تعداد راه کارها موارد بهره گیری غیرصریح و مبهم واضح و روشن غیر الزام آور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

روش تحلیل پوششی داده های تصادفی بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد روشی آینده نگر می باشد و براساس آن می توان در خصوص عملکرد آتی شرکت پیش بینی هایی انجام داد. روش تحلیل پوششی ادامه مطلب…

By 92, ago