پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی واریانس و میانگین بازده

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می گردد که همواره تصمیم گیری جهت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی نیمه واریانس استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی واریانس و میانگین بازده

این گروه از ابزارهای مالی را در سه دسته ابزارهای «بازارپول،بازار سرمایه و مشتقه‌ها » مورد مطالعه قرار می‌دهیم: اوراق بهادار بازار پول[2] : این اوراق درجه نقدشوندگی بالا و ریسک کمی دارند و بوسیله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین رابطه ی گاما‌ی نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی بتای نامطلوب استرادا و میانگین …

1-2- انواع سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری ها به دو شکل عمده واقعی و مالی تقسیم می شوند. سرمایه گذاری های واقعی، نوعی سرمایه گذاری می باشد که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک

1) تعیین خدمات اصلی[1]: یکی از استراتژی های کلیدی و حیاتی بازاریابی ارتباط‌مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه ای می باشد که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد ارتباط نمود. یک ادامه مطلب…

By 92, ago