پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

زندگی فردی و اجتماعی انسانها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم گیری آنها و اتخاذ تصمیم مناسب می باشد. بسیاری از مسائلی که تصمیم گیرندگان با آن مواجه هستند، مسائل ارزشیابی چند معیاره خصوصا با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

علم تصمیم گیری در شاخه های مختلف شامل روانشناسی،مدیریت،مهندسی و پژوهش در عملیات یا مدیریت علمی رشد داشته می باشد.با رشد پیچیدگی جامعه،اهدف متعددتر و متعارف تر می گردند. همواره لازم می باشد دولت ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید با افزایش اهمیت مسئله خرید، بر اهمیت تصمیمات مرتبط با خریدافزوده شده می باشد. در اغلب صنایع هزینه مواد خام و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین بتای نامطلوب استرادا و میانگین بازده نسبت به رابطه ی بتای سنتی و میانگین بازده

ازآنجاییکه تصمیم گیری در مورد تخصیص بهینه منابع محدود مالی از مهمترین وظایف مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد لذا  چنان چه با بهره گیری از ابزارها و یا مدل های مناسب بتوانیم متغیّرهای ضروری تصمیم گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان دانلودپایان نامه بررسی کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب

1) این مدل از فرایندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار می باشد . 2) نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع دارد . 3) به نتایج سبک شده توسط سازمان توجه ادامه مطلب…

By 92, ago