پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP)  جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت :تاثیر استراتژی مناسب برای سازمان و اولویت بندی آن

شرکت ایران خودرو در مرداد ماه 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال توسط برادران خیامی با هدف تاسیس و اداره کارخانجات به مقصود تولید و تهیه انواع خودرو قطعات مربوط به آنها،فروش و صدور محصولات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه تعیین کاربرد کارت های ATM در شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان

اهداف پژوهش عبارتند از: سایت منبع سنجش اندازه تاثیر تنوع کاربرد کارت های ATM در شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر بهبود عملکرد (شاخص های سودآوری، رضایت مشتریان، احساس امنیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت های منطقی،منظم،منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها(پژوهش بنیادی ،پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی)به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد. سایت منبع در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت

پیشنهاد می شودجهت ایجاد انگیزه و رقابت در خصوص تعالی عملکرد مطالعه پژوهشی در خصوص سایر بیمه ها صورت پذیرد. شناخت نسبی از معیارهای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل های متنوع وجود داشته باشد. از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان رتبه هرکدام از واحدهای دارای کارایی نسبی

منابع فارسی: 1- اسدی-اصلانی،عباس-محمود، ارزیابی کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با بهره گیری از مدل DEA، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،1388،شماره3 2- آصفی-داودی،توران-علیرضا، طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای تشخیص کانال توزیع انتخابی مشتریان ادامه مطلب…

By 92, ago